Het fysiotherapeutisch onderzoek

De behandeling van uw hulpvraag kan niet eerder beginnen nadat wij eerst een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek hebben verricht. Tijdens uw eerste afspraak zal uw behandelend fysiotherapeut proberen een zo volledig mogelijk beeld van uw hulpvraag te krijgen. Dit gebeurt door het afnemen van een anamnese(vraaggesprek) en door een algemeen lichamelijk en fysiotherapeutisch onderzoek. Dit onderzoek wordt ondersteund door het afnemen van vragenlijsten en het uitvoeren van meetinstrumenten. De conclusies van het onderzoek worden met u doorgesproken. Aansluitend wordt een behandelplan opgesteld en eveneens met u doorgesproken. Als u met het behandelplan akkoord bent kan de behandeling van start gaan. Gedurende de behandeling zullen de vragenlijsten en meetinstrumenten regelmatig herhaald worden.

Op deze manier is het resultaat van uw behandeling objectief te beoordelen. Immers meten is weten!

Als geregistreerde fysiotherapeut zijn wij verplicht uw gegevens op zorgvuldige en correcte wijze vast te leggen in het uitgebreide elektronisch patiënten dossier. Wij vragen uw begrip voor de noodzakelijke tijdsinvestering voor het bijhouden van het dossier.