DTE

Naast het starten van de ergotherapie met een verwijzing van uw behandelend arts,  kent de ergotherapie directe toegankelijkheid, afgekort DTE.

Sinds 1 januari 2012 is het mogelijk een afspraak te maken bij de ergotherapeut, zonder een verwijzing van de arts. Wanneer iemand zich, zonder verwijzing, meldt bij de ergotherapeut vindt er eerst een verplichte screening plaats. Dit betekent dat uw hulpvraag, in een kort gesprek, geëvalueerd wordt. Bij verdenking van achterliggende aandoeningen kunnen wij u eerst adviseren uw huisarts te bezoeken voor nader advies en/of onderzoek.

Onze ergotherapeut LInda Hölzel is opgeleid om DTE te mogen uitvoeren.

Waaruit bestaat een screening

  • Een vraaggesprek over uw hulpvraag en uw gezondheidssituatie. Hierna bepaald de ergotherapeut of er een vervolggesprek kan plaatsvinden waarbij uw hulpvraag of handelingsprobleem in kaart gebracht wordt. Bij verdenking van achterliggende aandoeningen kunnen wij u eerst adviseren uw huisarts te bezoeken voor nader advies en/of onderzoek. In overleg met uw huisarts zal gekeken worden of de ergotherapie voortgezet kan worden.
  • Duur ca. 15 minuten
  • Er zijn kosten verbonden aan deze screening. Deze kosten worden door uw basisverzekering vergoed.Deze 15 minuten van de screening kunnen neit meer ingezet worden voor behandeling.
  • Een DTE screening die aanhuis plaatsvindt wordt niet altijd vergoed vanuit de basisverzekering. In dit geval wordt er een verwijzing aan behandelend arts/huisarts gevraagd.
  • Uw huisarts wordt, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht. Indien u geen toestemming geeft voor het op de hoogte stellen van uw huisarst, kan u niet in behandeling genomen worden.
  • Als uit de screening blijkt dat ergotherapie zinvol kan zijn, volgt er een vervolggesprek waarbij uw handelingsprobleem in kaart gebracht wordt
  • De mogelijkheid bestaat dat het vervolggesprek direct aansluitend aan de screening plaatsvindt.
  • Na de screening en het onderzoek wordt het eventueel opgestelde behandelplan met u doorgesproken.