Hart- en vaat therapie

Onze praktijk is aangesloten bij het Netwerk Hartrevalidatie Zwolle en omstreken.
Een belangrijk onderdeel in het behandelprogramma van hartpatiënten is revalidatie door middel van fysiotherapie.
Het is belangrijk de revalidatie na de ziekenhuisopname op de juiste wijze voort te zetten bij een fysiotherapeut bij u in de buurt. Daarom hebben fysiotherapeuten van de Isala klinieken in Zwolle scholingsprogramma’s ontwikkeld voor fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij het hartrevalidatie netwerk Zwolle. 

In het scholingsprogramma komen onderwerpen aan bod als inspanningsfysiologie, trainingsleer en de behandeling van hartaandoeningen. Zowel externe docenten als deskundigen uit de Isala klinieken zoals artsen, fysiotherapeuten en specialistisch verpleegkundigen hebben hun bijdrage geleverd aan dit scholingsprogramma. De fysiotherapeuten leren zo hoe ze de patiënt verder kunnen behandelen in de eerstelijns praktijk. Om aangesloten te blijven bij dit netwerk verplicht men zich regelmatig bijscholing te volgen.

Voor patiënten betekent dit dat ze altijd een fysiotherapeut hebben met een up-to-date scholing op het gebied van hart en vaatziekten en dat zij ervoor zorgen dat u de best mogelijke fysiotherapeutische begeleiding krijgt.

Claudicatio netwerk

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (of etalagebenen) is looptherapie.
Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. Hoekman maatschap voor Fysiotherapie is aangesloten bij het ClaudicatioNet en men kan hier dus gesuperviseerde looptherapie volgen.

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 – 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

De fysiotherapeut kan u hierbij helpen en zal in eerste instantie uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken en samen met u een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samenstellen om zo tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van uw fysiotherapeut het uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd. Vooral het looppatroon is van belang.