Oncologie fysiotherapie

De oncologie/oedeemtherapeut richt zich op de behandeling van de gevolgen van de medische behandeling van kanker en de kanker zelf. Dit kan zijn tijdens de medische behandeling in het ziekenhuis of daarna.

Mensen ondervinden vaak als gevolg van hun behandeling veel klachten zoals pijn, vermoeidheid, bewegingsbeperking, oedeem, verkleving van littekens of spanning die kunnen zorgen voor problemen met de uitvoering van de dagelijkse bezigheden werk of hobby’s.

De oncologie/oedeemfysiotherapeut is op de hoogte van de behandelwijze van alle vormen van kanker en kent de bijwerkingen en gevolgen van chemotherapie, radiotherapie en hormonale therapie. De oedeemfysiotherapeut is op de hoogte van de belastbaarheid van het lichaam tijdens en na deze behandelingen en kan een programma voor u op maat maken dat u kan helpen beter te functioneren.

Globaal zijn er 4 stadia te onderscheiden bij de behandeling van kanker:

BEHANDELFASE:

In deze fase vinden nog volop behandelingen plaats en is alles gericht op het bestrijden van de kanker. Bij klachten als conditieverlies of spanningsklachten kan uw fysiotherapeut u adviseren.

HERSTELFASE:

Tijdens de herstel fase is de patiënt herstellende van alle (vaak) ingrijpende behandelingen en gaat het om herwinnen van de kwaliteit van leven, beweeglijkheid en controle over de activiteiten van het dagelijks leven. De fysiotherapeut kan u helpen met b.v. een trainingsprogramma en u adviseren in het hervatten van werk of sport. Goede nazorg is hierbij belangrijk.

PALLIATIEVE FASE:

Soms verloopt de bestrijding van de kanker niet zoals gehoopt en is de ziekte niet meer te genezen maar wordt meer een chronische ziekte. Iedere patiënt moet hier op zijn eigen wijze mee omgaan en de fysiotherapeut kan hierin ondersteuning bieden. Kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staat in deze fase centraal.

TERMINALE FASE:

In deze fase moet de patiënt afscheid nemen van het leven en staat het comfort centraal. De fysiotherapeut kan b.v. helpen bij het vinden van een comfortabele houding of verminderen van pijn. Spanning of benauwdheidsklachten kunnen  verminderen door ontspanningsoefeningen en/of ademhalingsoefeningen.

Naast de fysiotherapeutische behandeling bij mensen met kanker kan de oncologie/oedeemfysiotherapeut ook een coachende of adviserende rol spelen naar collega’s, huisartsen en andere hulpverleners b.v. door een eenmalig consult.

Als u voor het eerst komt bij de oncologie/oedeemfysiotherapeut krijgt u een uitgebreide intake (anamnese, invullen van vragenlijsten, lichamelijk onderzoek enz.) Daarna stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.
Deze behandeling kan bestaan uit oefentherapie, manuele lymfedrainage of ontspanningstechnieken.

Sinds 2010 is de nieuwe richtlijn Oncologische revalidatie klaar en is de behandeling opgenomen in de basisverzekering.

Veel verzekeraars vergoeden de kosten van oncologische revalidatie al.

Sinds 2010 is de nieuwe richtlijn Oncologische revalidatie klaar en is de behandeling opgenomen in de basisverzekering.

Uit recent onderzoek blijkt dat fysieke training begeleid door een ervaren fysiotherapeut zeer goede resultaten geeft.