Vergoeding verzekeraars

Vergoedingen

Vanuit de basisverzekering wordt 10 uur ergotherapie per kalender jaar vergoed. Er zijn ook zorgverzekeraars die meer uren vergoeden bij een aanvullend pakket. Vraag voor meer informatie de voorwaarden aan bij uw zorgverzekeraar. Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen tarief. Wel geldt het wettelijke eigen risico of het door u daarbij gekozen vrijwillige eigen risico. De DTE screening wordt niet altijd vergoed.In dit geval vragen wij een verwijzing van uw huisarts of specialist. Zie voor meer informatie: DTE.

Wat zijn de spelregels?

Ieder jaar kunt u tot 1 februari veranderen van zorgverzekeraar. U kiest de beste verzekering die bij u hoort en past bij uw mogelijkheden. Wij hebben, bij inschrijving of bij eerste bezoek, alle actuele verzekeringsgegevens nodig. Bent u veranderd van verzekeraar? Laat het ons weten. Als u een nieuw pasje met verzekeringsgegevens heeft, verzoeken wij u dit de eerste keer mee te nemen.

Wij checken bij inschrijving altijd, via een elektronisch controlesysteem, hoe u verzekerd bent. Als bij controle blijkt dat dit afwijkt van datgene wat u ons heeft gemeld, delen wij u dit mee en zullen wij afspraken maken over de betaling van de declaratie. Indien u aanvullend verzekerd bent, heeft u in de meeste gevallen recht op vergoeding van een van tevoren door uw verzekeraar vastgesteld aantal behandelingen per jaar. Als het aantal behandelingen, dat toegestaan is door de verzekeraar via de polisvoorwaarden, wordt overschreden, worden deze bij u in rekening gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen aanspraken op ergotherapie. Om misverstanden te voorkomen over nabetalingen raden wij u aan hier vooraf duidelijke afspraken over te maken met uw behandelend ergotherapeut.