Directe toegankelijkheid, DTF

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie is afgekort D.T.F.

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk een afspraak te maken bij de fysiotherapeut, zonder een verwijzing van de arts.
Wanneer iemand zich, zonder verwijzing, meldt bij de fysiotherapeut vindt er eerst een screening plaats.
Dit betekent dat uw hulpvraag, in een kort gesprek, geëvalueerd wordt.

Waaruit bestaat een screening

  • Een vraaggesprek over uw hulpvraag en uw gezondheidssituatie. Hierna bepaald de fysiotherapeut of er verder fysiotherapeutisch onderzoek/behandeling wenselijk is. Bij verdenking van achterliggende aandoeningen kunnen wij u eerst adviseren uw huisarts te bezoeken voor nader advies en/of onderzoek.
  • Duur ca. 15 minuten
  • Er zijn kosten verbonden zijn aan deze screening. Deze kosten worden door uw aanvullende zorgverzekering vergoed.
  • Voor uw zorgverzekeraar telt deze screening als één behandeling en wordt als zodanig in mindering gebracht op het totale aantal te vergoeden behandelingen fysiotherapie
  • Uw huisarts wordt, wanneer u daar toestemming voor geeft, door ons van de uitslag van de screening op de hoogte gebracht.
  • Als uit de screening blijkt dat fysiotherapie een adequate behandelvorm kan zijn, volgt er een afspraak voor een onderzoek/behandeling.
  • De mogelijkheid bestaat dat het vervolgonderzoek aansluitend aan de screening plaatsvindt.
  • Het onderzoek omvat naast een lichamelijk en fysiotherapeutisch onderzoek, ook het opstellen van een behandelplan.
  • Na de screening en het onderzoek wordt het eventueel opgestelde behandelplan met u doorgesproken.