Missie en visie 

MISSIE

Onze missie; met een multidisciplinaire team ons te Focussen op de hulpvraag van de patiënt.

Ons doel is de patiënt met zijn hulpvraag, die betrekking heeft op het bewegend functioneren, te ondersteunen/begeleiden (weer) in beweging te komen. In de ruimste zin van het woord.
Bewegen draagt bij aan het realiseren van fysieke en geestelijke welbevinden.

VISIE

Ons uitgangspunt is dat de patiënt in staat moet zijn om te herstellen van, of zo adequaat mogelijk kunnen omgaan met zijn of haar beperkingen. Hierbij is onze Focus gericht op de hulp die we als (gespecialiseerd) fysiotherapeut en/of ergotherapeut Samen kunnen bieden bij de aanwezige hulpvraag. Dit staat niet op zichzelf maar maakt een wezenlijk onderdeel uit van het sociaal functioneren. Hier toe behoren; zelfzorg, algemene dagelijkse levensverrichtingen, huishoudelijke activiteiten, recreatie, sociale activiteiten, hobby, sport en werk.
Multidisciplinair samenwerken met andere zorgverleners is een kernwaarde in dit proces.