Longfysiotherapie

Is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie, waarin mensen met astma en COPD- gerelateerde klachten worden begeleid en getraind.

De afkorting COPD staat voor chronic obstructive pulmonary disease.

Onze NPI-gecertificeerde longfysiotherapeut is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van longrevalidatie. Om een goede begeleiding te kunnen waarborgen hebben wij voor de longpatiënten de beschikking over meetinstrumenten, zoals een saturatiemeter. Met deze meter wordt het zuurstofverzadigings percentage van het lichaam gemeten. 

COPD is een chronische longaandoening, die in het dagelijks leven veel beperkingen kan opleveren. Als gevolg van COPD nemen inspanningsvermogen en kwaliteit van het leven sterk af. Met medicijnen is de behandeling van mensen met COPD sterk verbeterd. Ook op gebied van de lichamelijke inspannings mogelijkheden is met gerichte fysieke training veel verbetering te bereiken.

Mensen met COPD worden in onze praktijk door een gespecialiseerde longfysiotherapeut begeleid. Het behandeltraject, dat mensen met COPD bij ons volgen, is geprotocolleerd en wordt na de intake voor u samengesteld. U wordt nauw betrokken in het reactivatie proces. Hiermee willen wij u, ook voor de periode na het reactivatie proces, vaardigheden meegeven waardoor u in het dagelijks leven met uw COPD beter kunt omgaan.

De aandachtspunten bij het reactivatie proces zijn; verbeteren van het uithoudingsvermogen, verbeteren van de spierkracht, functie verbeteren van de ademhalingsspieren en het verbeteren van de zelfredzaamheid. Hierbij worden ook voorlichting m.b.t. het ziektebeeld mee genomen.

Aan het begin van het reactivatie proces maken we afspraken over het verloop van de trainingsperiode en ook over de vervolgstappen na de trainingsperiode in onze praktijk. Wij willen met u bereiken, dat u na het behalen van de vooraf geformuleerde doelstellingen, deze ook kunt behouden en/of verder uitbouwen. Alles is erop gericht om uw levenskwaliteiten na het reactivatie proces op een verhoogd niveau te kunnen blijven vasthouden.