Specialisaties

Algemene fysiotherapie

Het werk van de algemeen fysiotherapeut (of algemeen practicus) is gericht op het (herstel van) het functioneren van de mens in het dagelijks leven. De fysiotherapeut richt zich hierbij niet primair op het genezen van onderliggende aandoeningen en ziekten (zoals artrose, reuma), maar op het verminderen van de functionele beperkingen van de patiënt, gerelateerd aan of als gevolg van de aandoening.

De primaire doelstellingen van de fysiotherapeut zijn:

  • het verbeteren van kwaliteit van bewegen en kwaliteit van leven
  • het terugdringen van bewegingsarmoede
  • het terugdringen van arbeidsverzuim

De fysiotherapeut gaat over het algemeen als volgt te werk:

  • onderzoek; anamnese, inspectie, bewegingsonderzoek, palpatie.
  • aanvullend onderzoek, klinimetrie, conclusie en opstellen behandelplan
  • behandeling; oefentherapie, massage, fysiotechniek,(ultrageluid/electrotherapie)
  • advisering; houding, belasting-belastbaarheid, preventie
  • begeleiding; opbouwen belasting in het dagelijks leven, werk en sport.