Algemene informatie

Wat is ergotherapie?

Een ergotherapeut helpt mensen die problemen ervaren bij het dagelijkse handelen. Samen met u kijken wij naar de mogelijkheden om een activiteit weer zo zelfstandig mogelijk naar wens uit te kunnen voeren. Het kan gaan om het wassen en aankleden, eten koken, de uitvoering van uw hobby’s of het verplaatsen binnen- of buitenshuis. Ook is er ergotherapie voor mantelzorgers of voor professionele hulpverleners die overbelast dreigen te raken. Ergotherapie vindt voornamelijk plaats op de plek waar het handelingsprobleem zich voordoet, bijvoorbeeld thuis, op het werk of op school. Een ergotherapeut kan u tevens ondersteunen in het aanvragen van voorzieningen en hulpmiddelen bij de zorgverzekeraars en de gemeente

Wanneer naar de ergotherapeut?

Ervaart u problemen met dagelijkse handelingen, op het gebied van vrije tijd, werk of wonen door lichamelijke en/of psychische problemen? Zou u graag weer dat stukje zelfstandigheid terug willen? Wellicht kan de ergotherapeut u hierbij helpen. Samen gaan wij kijken naar uw handelingsprobleem en wat voor u belangrijk is. Er zal een ergotherapeutische probleemanalyse gedaan worden om na te gaan wat de beperkingen en mogelijkheden zijn bij de uitvoering van de dagelijkse activiteiten. Om een compleet beeld te krijgen is soms overleg nodig met de behandelend arts, huisarts, fysiotherapeut of andere betrokkenen zoals de mantelzorger. 

Behandeling

De behandeling bestaat uit een ergotherapeutische probleemanalyse en diagnostiek, training, advisering en/of begeleiding. Bij de behandeling kan het gaan om het opnieuw aanleren van bepaalde handeling als bijvoorbeeld het wassen en aankleden. Daarbij kan het ook gaan om het anders aanleren van bepaalde handelingen, het leren omgaan met hulpmiddelen of scootmobieltraining.
Advisering over het vinden van balans in de belastbaarheid en belasting bij bijvoorbeeld vermoeidheidsproblemen of pijnklachten of gewrichtsbeschermende maatregelen bij bijvoorbeeld reuma. Advisering van mantelzorgers is ook mogelijk. Hierbij kan advies gegeven worden over hoe er het beste begeleiding gegeven kan worden om zowel voor u alsuw mantelzorger, overbelasting te voorkomen . U zult begeleiding ontvangen bij onder anderen de aanvraag van hulpmiddelen en/of aanpassingen en bemiddeling tussen verschillende instanties. Aan het einde van een behandeling zal er altijd kort geëvalueerd worden, over hoe u de behandeling ervaren heeft. Ook zal er een cliënten tevredenheids onderzoek (quote EEE) afgegeven worden, met het verzoek de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren. Dit is van belang om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. Er zal kort verslag uitgebracht worden aan uw huisarts over de behandeling en er zal eventueel advies gegeven worden met betrekking tot verdere behandeling.